Garm

INT NORD N SE DK UCH SEV-10 DKV-10 KBHV-10 NVV-14-15 NORDVV-14-15 EUVW-15
Tsar-Ping’s Garm

Garm

Født: 30. august 2006 i Sarpsborg, Norge
Død: 14. januar 2016
Høyde: 41 cm
vWD: N/N
Patellaluksasjon: 0-0
Kull: 1

Garm’s titler og meritter:
Internasjonal Champion, FCI
Nordisk Champion (N, SE & DK)
Norsk Champion
Svensk Champion
Dansk Champion
Svensk Vinner 2010
København Vinner 2010
Dansk Vinner 2010
Norsk Veteran Vinner 2014 · 2015
Nordisk Veteran Vinner 2014 · 2015
Europa Veteran Vinner 2015
VHC i Åpen klasse på Crufts 2011
Second i Veteran klassen på Crufts 2014
Dansk Rase Vinner 2010
Crufts kvalifisert 2009 · 2010