Gyda

C.I.B NORD N SE DK PT UCH SEVV-14 NORDVV-15
Tsar-Ping’s Gyda

Gyda

Født: 30. august 2006 i Sarpsborg, Norge
Død: 18. mai 2017
Høyde: 38 cm
vWD: N/N
Patellaluksasjon: 0-0
Kull: 2

Gyda’s titler og meritter:
Internasjonal Champion, FCI
Nordisk Champion (N, SE & DK)
Norsk Champion
Svensk Champion
Dansk Champion
Portugisisk Champion
Lisboa Vinner 2014
Svensk Veteran Vinner 2014
Porto Vinner 2015
Nordisk Veteran Vinner 2015
Dansk Rase Vinner 2014
Crufts kvalifisert 2007 · 2015 · 2016
BIS 4 Sporpremiert
Best in Show Sporpremiert