Kull 02 Yggdrasil


3 hannhunder og 1 tispe, født: 1. Januar 2008.

CH Tsar-Ping’s Yggdrasil Shadow (H) – EXP. Polen · Kennel Aluzja
CH Tsar-Ping’s Niri Lokesson Ygdrasil (H) – EXP. Finland · Kennel Tsar-Ping
Tsar-Ping’s Yggdrasil Hugin (H) – Oppegård, Norge
CH Tsar-Ping’s Yggdrasil Tyra (T) – Jevnaker, Norge