Von Willebrand disease

vWd finnes i 3 statuser:

1 Fri/Clear: En frisk hund som ikke er bære av vWd og som ikke har vWd i sine gener.

2 Bærere/Carrier: Hunden er bærer av genet men er helt frisk. Man kan bruke bærere i avl og den overbærer genet till 50 % av sine avkom. 2 bærere skal ikke brukes i avl.

3 Blødere/Affected: Hunden har fått genet fra begge sine foreldre og det er stor sannsynlighet for at avkommene blir blødere. Den kan leve ett normalt liv men skal ikke brukes i avl.

Vi bruker IKKE hunder som er bærere eller blødere i vårt avl uten at de er helt frie for vWd, for å være sikre på at sykdomen ikke spres videre i rasen.