Idun

INT NORD N SE DK NORDV-08 KBHV-09
X-Pected Dine Mites Idun Ingensdotr
Idun

Født: 5. Februar 2004 i Oslo, Norge
Død: 27. Juli 2011
Høyde: 42 cm
vWD: N/N
Patellaluksasjon: 0-0
Kull: 4

Idun’s titler og meritter:
Internasjonal Champion, FCI
Nordisk Champion (N, SE & DK)
Norsk Champion
Svensk Champion
Dansk Champion
Nordisk Vinner 2008
Interra Vinner 2008
København Vinner 2009
Crufts kvalifisert 2008
12 mestvinnende avlshund på NKK offisielle lister 2008
5 mestvinnende avlshund på NKK offisielle lister 2009