Niri

INT NORD N SE DK IT FI UCH KBHV-11-12
Tsar-Ping’s Niri Lokesson Ygdrasil

Niri

Født: 1. januar 2008 i Sarpsborg, Norge
Død: 20. november 2019
Høyde: 43 cm
vWD: N/N
Patellaluksasjon: 0-0
Kull: 2

Niri’s titler og meritter:
Internasjonal Champion, FCI
Nordisk Champion (N, SE & DK)
Norsk Champion
Svensk Champion
Dansk Champion
Italiensk Champion
Finsk Champion
København Vinner 2011 · 2012
Dansk Rase Vinner 2012
Best in Show på Black and Tan Open Show 2011 i Norge
Second i Veteran klassen på Crufts 2015
BIG2 X2